Научно-методический совет Центра

Заседание научно-методического совета от 21.01.2015 г. – протокол № 1

Заседание научно-методического совета от 19.02.2015 г. – протокол № 2

Заседание научно-методического совета от 27.03.2015 г. – протокол № 3

Заседание научно-методического совета от 29.04.2015 г. – протокол № 4

Заседание научно-методического совета от 28.05.2015 г. - протокол № 5

Заседание научно-методического совета от 29.06.2015 г. - протокол № 6